Eesti maavarade leiukohad

Vastavuse loomise harjutus

Moodusta õiged vastavuse paarid.
Mineraalvesi
Liiv
Ravimuda
Turvas
Lubjakivi
Põlevkivi
Savi
Graniit